AgeIn

Tietosuojaseloste

AgeIn Tietosuojakäytäntö

Tämä Tietosuojakäytäntö soveltuu Rekisterinpitäjän palveluiden, sovelluksen ja verkkosivujen (”Palvelut”) Käyttäjärekisteriin. Tietosuojakäytännössä kerrotaan, miten käsittelemme Palveluidemme Käyttäjiä koskevia henkilötietoja. Osaan palveluistamme saattaa soveltua erillinen tietosuojakäytäntö. Mikäli erillistä tietosuojakäytäntöä sovelletaan tiettyyn palveluun, julkaisemme selosteen kyseisen palvelun yhteydessä. Voimme päivittää tätä Tietosuojakäytäntöä, mikäli se on tietojen käsittelytapojen muutosten tai muun syyn vuoksi tarpeellista. Ajantasainen versio on saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.agein.io .

Huomaathan, että tämä Tietosuojakäytäntö soveltuu henkilötietojen käsittelyyn, jonka suoritamme rekisterinpitäjänä. Voimme käsitellä tiettyjä henkilötietoja Palveluiden tarjoamisen yhteydessä asiakkaan puolesta henkilötietojen käsittelijänä, jolloin kyseinen asiakas katsotaan rekisterinpitäjäksi. Tässä tapauksessa tällaista tietojen käsittelyä koskee asiakkaan tietosuojakäytäntö tai muu dokumentaatio, jolla rekisteröityjä informoidaan rekisterinpitäjän tietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Palvelu: AgeIn ®, www.agein.io

Yritys: Onnexi Oy
Y-tunnus: 2873321-4
Sähköpostiosoite: agein@agein.io

Rekisteröidyn oikeuksien valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu, johon rekisteröity voi olla tarvittaessa yhteydessä.
Tietosuojavaltuutetun toimiston Postiosoite: PL 800 00521 HELSINKI
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 HELSINKI
Verkkosivu: www.tietosuoja.fi

Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet
Keräämme käyttäjistä kahdentyyppisiä tietoja, eli (i) asiakas- ja työntekijätietoja Käyttäjistä sekä (ii) analytiikkatietoja. Näiden lisäksi keräämme Käyttäjien antamat arvostelutiedot. Vaikka emme tavallisesti käytä analytiikkatietoja tai arvostelutietoja henkilöiden tunnistamiseen, joskus henkilöt saattavat olla tunnistettavissa niistä joko yksin taikka yhdistettäessä tai liitettyinä muihin Käyttäjää koskeviin henkilötietoihin. Näissä tapauksissa arvostelutiedot katsotaan henkilötiedoiksi soveltuvan lainsäädännön tarkoittamalla tavalla ja käsittelemme yhdistettyjä tietoja kuten henkilötietoja. Keräämme ja käsittelemme seuraavia Käyttäjätietoja:

Asiakkailta:

IP-osoite
nimi
puhelinnumero
sähköpostiosoite
osoite
vapaamuotoisesti annetut lisätiedot
tiedot koskien Palvelumme suoritettuja ja vastaanotettuja tehtäviä

Työntekijöiltä näiden lisäksi:

Vapaamuotoisesti annetut työntekijätiedot

Suurin osa Käyttäjätiedoista saadaan suoraan Käyttäjältä Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä tai Palvelun käytön aikana. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta toimijoilta ja julkisista rekistereistä. Arviointitiedot, joita keräämme ja käsittelemme Palveluidemme käytön yhteydessä sisältävät tietoja Käyttäjien antamista Palvelua koskevista arvioista.

Evästeet
Voimme käyttää Analytiikkatiedon keräämiseen evästeitä ja muita teknologioita kun vierailet Palveluissamme. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden Palveluiden käyttöä sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan Palveluitamme ja paremmin palvelemaan Asiakkaitamme. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Voit estää evästeiden käytön selaimessasi tai asettaa selaimesi varoittamaan, kun evästeitä yritetään asentaa. Esimerkiksi seuraavat linkit tarjoavat informaatiota evästeasetusten muuttamisesta suosituimmissa selaimissa: Safari, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox Huomaathan, että jotkin Palveluidemme osat eivät ehkä toimi oikein, mikäli evästeiden käyttö on estetty.

Verkkoanalytiikkapalvelut
Palvelumme käyttävät mm. Google Analyticsia ja muita verkkoanalytiikkatyökaluja kootakseen Analytiikkatietoja ja raportteja vierailijoiden verkkosivustomme käytöstä, jotta voimme parantaa Palvelujamme. Saadaksesi lisätietoa Google Analyticsista, vieraile Google Analyticsin verkkosivustolla.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Tarkoitukset
Käsittelemme henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten: Tarjotaksemme Palveluitamme ja täyttääksemme sopimussuhteisiin perustuvat velvollisuutemme Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme Palveluita Käyttäjillemme sekä harjoittaaksemme, ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme. Henkilötietoja voidaan käyttää sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi Käyttäjää kohtaan. Voimme käyttää tietoja esimerkiksi tarjotaksemme Palveluiden keskeisiä toimintoja sekä tarjotaksemme pääsyn Palveluihin.

Tunnistus- ja todennustarkoitukset
Saatamme käyttää tietojasi tunnistus- ja todennustarkoituksiin. Kun esimerkiksi syötät tilisi kirjautumistunnuksen ja salasanan päästäksesi johonkin rekisteröinti- tai kirjautumisportaalistamme, käytämme kirjautumistietojasi henkilöllisyytesi todentamiseen.

Personointi

Käytämme tietojasi räätälöidäksemme sisältöä ja tietoja, joita voimme lähettää tai näyttää sinulle, tarjotaksemme sijainnin mukauttamista ja henkilökohtaista apua ja ohjeita sekä muutoin mukauttaaksemme käyttökokemustasi Palvelun käytön aikana.

Tutkimus ja raportointi

Saatamme käyttää tietojasi kyselyiden ja kyselylomakkeiden (online- ja offline-tilassa) hallinnointiin tutkimus- ja raportointitarkoituksiin auttaaksemme meitä palvelemaan yksilöitä paremmin oppimalla lisää heidän tarpeistaan, tottumuksistaan ja tarjoamiemme tuotteiden, palveluiden ja koulutustietojen laadusta. Kyselyvastauksia voidaan käyttää Palvelumme tehokkuuden, erilaisten viestinnän ja myynninedistämistoimien tehokkuuden määrittämiseen sekä tutkimustoimintaan esimerkiksi tilastollisiin analyyseihin.

Tietojen yhdistäminen

Me (ja kolmannen osapuolen liikekumppanimme puolestamme) voimme yhdistää, sekoittaa tai muuten yhdistää tietoja, mukaan lukien henkilötietosi, edellä kuvattujen tarkoitusten edistämiseksi.

Tunnistamattomat tiedot

Voimme myös poistaa tietosi henkilöllisyyden tai anonymisoida tietosi siten, että me tai joku toinen osapuoli ei kohtuudella pysty tunnistamaan sinua uudelleen, ja voimme käyttää näitä tunnistamattomia tietoja mihin tahansa sovellettavan lain sallimaan tarkoitukseen. Siltä osin kuin poistamme alun perin henkilötietoihin perustuvien tietojen tunnistamisen, säilytämme ja käytämme tällaisia tietoja tunnistamattomassa muodossa emmekä yritä tunnistaa tietoja uudelleen.

Asiakasviestintään ja markkinointiin
Voimme käsitellä henkilötietoja ottaaksemme yhteyttä Asiakkaisiimme Palveluihimme liittyvissä asioissa ja ilmoittaaksemme Asiakkaille Palveluita koskevista muutoksista sekä markkinoidaksemme palveluitamme.

Laadun parantamiseksi ja kehityssuuntauksien analysoimiseksi
Voimme käsitellä Palveluiden käyttöä koskevia tietoja parantaaksemme Palveluidemme laatua esimerkiksi analysoimalla erilaisia Palveluiden käyttöön liittyviä kehityssuuntauksia. Kun mahdollista, käytämme tähän tarkoitukseen vain sellaisia yhdistettyjä tietoja, joista henkilöitä ei voida tunnistaa.

Käsittelyn peruste
Käsittelemme henkilötietoja hoitaaksemme sopimussuhteisiin perustuvat velvollisuutemme asiakkaitamme kohtaan sekä lainmukaiset velvollisuutemme. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella harjoittaaksemme, ylläpitääksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme sekä luodaksemme ja ylläpitääksemme asiakassuhteita. Kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella, vertaamme oikeutettuja etujamme sinun oikeuteesi yksityisyyteen. Joissain Palveluiden osissa Käyttäjältä saatetaan pyytää suostumus henkilötietojen käsittelylle. Näissä tapauksissa Käyttäjä voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

Siirto Euroopan ulkopuolisiin valtioihin
Säilytämme henkilötietojasi Euroopan talousalueella.

Henkilötietojen Vastaanottajat
Emme jaa henkilötietoja organisaatiomme ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei jokin seuraavista olosuhteista ole käsillä:

Jakaminen on tarpeen tämän Tietosuojaselosteen mukaisten käyttötarkoitusten johdosta
Niiltä osin kuin kolmansien osapuolten on tarpeen saada pääsy henkilötietoihin Palveluiden suorittamiseksi, huolehdimme asianmukaisista sopimuksellisista ja organisatorisista toimenpiteistä varmistaakseen henkilötietojen käsittelyn tapahtuvan yksinomaan tässä Tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamista varten sekä soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

Oikeudellisista syistä
Voimme luovuttaa henkilötietoja organisaatiomme ulkopuolisille kolmansille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin ja niiden käyttäminen on kohtuudella tarpeen (i) minkä tahansa soveltuvan lain, sääntelyn, ja/tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, taikka tietoturvaongelman tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi ja tällaisen asian käsittelemiseksi; ja/tai (iii) AgeIn:in tai Käyttäjiemme etujen tai omaisuuden turvaamiseksi taikka turvallisuuden takaamiseksi tai yleisen edun turvaamiseksi lainsäädännön mukaisesti. Mikäli mahdollista, ilmoitamme Käyttäjille tällaisesta siirrosta ja käsittelystä.

Valtuutetuille palveluntarjoajille
Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita tarjoaville valtuutetuille palveluntarjoajille (mukaan lukien tietojen säilytys-, myynti-, markkinointi- ja asiakastukipalveluita tarjoaville alihankkijoillemme). Palveluntarjoajiemme kanssa tekemiimme sopimuksiin sisältyvien sitoumusten mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat noudattamaan vähintään tämän Tietosuojaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Muista oikeutetuista syistä
Mikäli olemme osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, voimme luovuttaa henkilötietoja kyseisessä yrityskaupassa mukana olevalle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme tällöin kuitenkin kaikkien henkilötietojen pysymisen luottamuksellisina. Tässä tapauksessa kerromme siirrosta niin pian kuin on kohtuullisesti katsoen mahdollista Käyttäjille, joiden henkilötietoja siirto koskee tai joiden henkilötietojen käsittelyyn soveltuu eri tietosuojaseloste.

Nimenomaisella suostumuksella
Voimme luovuttaa henkilötietoja organisaatiomme ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista kuin edellä mainituista syistä silloin, kun meillä on siihen Käyttäjän nimenomainen suostumus. Käyttäjällä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.

Säilytysaika
Emme säilytä henkilötietoja pidempään kuin lainsäädännön salliman ja toisaalta edellyttämän enimmäisajan ja ainoastaan niin kauan, kun on tarpeellista Palveluiden tai niiden osan tarjoamiseksi. Säilytysaika riippuu tietojen luonteesta sekä käsittelyn tarkoituksesta. Enimmäissäilytysaika voi näin ollen vaihdella tapauskohtaisesti. Palveluiden käyttöäsi koskevat Käyttäjätiedot hävitetään lähtökohtaisesti kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun olet lopettanut Palveluidemme käytön. Säilytämme Käyttäjätietoja niin kauan, kun Käyttäjä on Palveluidemme rekisteröitynyt käyttäjä taikka niin kauan, kun laki sitä meiltä edellyttää tai meillä on jokin lainmukainen syy säilyttää tietoja esimerkiksi vaateiden käsittelyn, sisäisen raportoinnin, markkinoinnin tai tilinpitovelvollisuuden vuoksi. Säilytämme Analytiikkatietoja tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset.

Asiakkaan oikeudet
Oikeus saada pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada pääsy käsittelemiimme sinua koskeviin henkilötietoihin. Käyttäjä voi ottaa meihin yhteyttä ja me ilmoitamme, mitä Käyttäjään liittyviä henkilötietoja olemme keränneet.

Oikeus peruuttaa suostumus
Mikäli käsittely perustuu Käyttäjän antamaan suostumukseen, Käyttäjä voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen voi rajoittaa Käyttäjän mahdollisuuksia käyttää Palveluitamme. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruutusta käsittelemien henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Käyttäjällä on oikeus vaatia meitä korjaamaan tai täydentämään säilyttämämme virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Voit korjata tai päivittää joitakin sinua koskevia henkilötietojasi Palveluiden käyttäjätilisi kautta.

Oikeus vaatia tiedon poistamista
Käyttäjä voi pyytää meitä poistamaan henkilötietonsa järjestelmistämme. Suoritamme pyynnön mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Oikeus vastustaa
Käyttäjä voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin Palveluidemme tarjoamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä jatkaa tietojen käsittelyä, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn vastustamisesi jälkeen.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä
Käyttäjä voi pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi kun poisto-, korjaus- tai vastustuspyyntösi ovat käsittelyssä ja/tai kun meillä ei ole oikeutettuja perusteita käsitellä tietojasi. Rajoituspyyntö saattaa kuitenkin rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää Palveluitamme.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Käyttäjällä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä oikeus siirtää tiedot itsenäisesti kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen
Yllämainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä ylläoleviin osoitteisiin kirje- tai sähköposti, joka sisältää seuraavat tiedot: Käyttäjän koko nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Voimme pyytää Käyttäjän henkilöllisyyden todistamisen kannalta tarpeellisten lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

Valituksen tekeminen
Mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelytoimemme ovat soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisia, voit tehdä asiasta valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle. Yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen ensimmäiseltä sivulta.

Tietoturvallisuus
Käytämme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä sekä fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Käyttämiämme toimenpiteitä ovat esimerkiksi tietojen salaus, salasanat, palomuurit, turvalliset järjestelmät, jotka on suojattu rajoitetuin pääsyoikeuksin. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden, palautettavuuden ja vikasietoisuuden varmistamiseksi. Mikäli tietoturvatoimenpiteistä huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti haitallisia vaikutuksia Käyttäjien yksityisyydelle, ilmoitamme loukkauksesta soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla asiaankuuluville Käyttäjille ja muille vaikutusten alaisille osapuolille, sekä soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatiessa viranomaisille niin pian kuin mahdollista.

Muutokset

Tämä on AgeIn:n tietosuojakäytännön ajantasainen versio, päivitetty 20. marraskuuta 2023.

AgeIn voi milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Nämä muutokset tulevat voimaan heti niiden julkaisun jälkeen Palvelussa tai kun käyttäjille ilmoitetaan mistä tahansa muusta tavasta, riippuen mikä tapahtuu ensin. Käyttäjän on tarkkailtava säännöksiä täällä sisällytettyjen tarkistamalla niitä säännöllisesti