https://www.datocms-assets.com/108516/1715615569-ikkunanpesu-blogikoko-3.png
Ikä ei ole este, se on voimavara - Hyvinvointia eläkeläisille osa-aikatyöstä

By AgeIn Tiimi

4 min. read

Taistelu ikäsyrjintää vastaan

Uudellamaalla yhä useampi eläkeläinen etsii aktiivisesti osa-aikatyötä, ja tämä muutos tuo mukanaan uusia näkökulmia ikääntymiseen työelämässä. Esko Piekkari, 67-vuotias keikkatyöntekijä, ja kansanedustaja Pia Kauma ovat molemmat ottaneet kantaa ikäsyrjintää vastaan, ja heidän tarinansa valottavat, miten työelämän murrokseen voidaan vastata.

Ulla-Maija Soininen, eläkeläisiä työllistävän AgeIn -palvelun perustaja, uskoo myös vahvasti osa-aikatyön hyödyllisyyteen ikääntyneiden hyvinvoinnille. Soinisen mukaan tutkimukset osoittavat, että osa-aikatyö todella lisää eläkeläisten hyvinvointia. Tämä näkökulma saa tukea myös AgeInin kautta työskentelevältä Esko Piekkarilta, joka itse kokee keikkatyön pitävän yllä hänen terveyttään ja hyvinvointiaan.

Myös kansanedustaja Pia Kaumassa on herännyt kiinnostus aiheitta kohtaan. Hän on avoimesti puhunut yli 55-vuotiaiden työllistämisen tärkeydestä. Hän näkee AgeInin kaltaiset palvelut merkittävänä osana ratkaisua ikääntyvien työllistymisen edistämisessä.

Esko Piekkari, työtä tekevä eläkeläinen, kertoo kokemuksensa eläkkeellä työskentelystä AgeInin kautta

Esko Piekkari, joka kertoo kokemuksistaan AgeInin keikkatyöntekijänä, korostaa valinnanvapauden merkitystä työelämässä. Hän toteaa: "Viimeksi olin kaupassa hyllyttämässä." Piekkari on löytänyt uudenlaista iloa ja vapautta tehdessään töitä, jotka tuovat hänelle iloa ja tyydytystä.

Kansanedustaja Pia Kauma kamppailee ikäsyrjintää vastaan

Pia Kauma on taistellut voimakkaasti ikäsyrjintää vastaan poliittisella tasolla. Hän tuo esiin tarpeen muuttaa asenteita työelämässä ja antaa kaikille mahdollisuus tehdä palkitsevaa työtä niin pitkään kuin haluavat. Kauma korostaa: "Jokaisen pitäisi voida tehdä palkitsevaa työtä niin pitkään kuin haluaa."

Kauma on aktiivisesti nostanut esiin ikäsyrjintään liittyviä ratkaisuehdotuksia, ja hän on valmis edistämään muutosta. Hän mainitsee tapauksen 57-vuotiaasta yrittäjä Reetta Rajalasta, joka koki ikäsyrjintää johtajan paikan haussa. Rajala kommentoi tapausta sosiaalisessa mediassa ja korosti, että viisikymppisyydessä ei ole mitään hävettävää. Kauma tukee Rajalan pyrkimyksiä ja nostaa esiin Reetan perustaman 55 rise and shine -liikkeen, joka ajaa lakimuutoksia helpottaakseen yli 50-vuotiaiden työllistymistä.

Kauman tarinat ja toiminta osoittavat, että jokainen voi tehdä osansa taistelussa ikäsyrjintää vastaan. Hänen esimerkkinsä rohkaisee muita puolustamaan ikääntyvien oikeuksia työelämässä.

AgeInin rooli muutoksen ajurina

AgeInin perustaja, Ulla-Maija Soininen, kertoo innostuneena yrityksen roolista työelämän uudistajana. Hän nostaa esiin AgeInin tarjoaman valinnanvapauden ja mahdollisuuden tehdä työtä omilla ehdoillaan. Soininen sanoo: "Palkka ja muut ulkoiset elementit eivät ole kaikille työnteon ydin vaan työnteko itsessään tyydyttää ja lisää hyvinvointia."

AgeIn palvelu toimiikin jo yli 30 paikkakunnalla Suomessa, työllistäen satoja eläkeläisiä. AgeIn tarjoaa auttavia käsiä esimerkiksi remontti-, piha-, kodinhoito- ja hoivatehtäviin. Asiakkaina palvelulla on niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitäkin. Esimerkiksi Piekkari työskentelee erilaisissa tehtävissä kuukausittain. ''Remontti-, siivous- ja pihatöissä pidän yllä myös kuntoani ja terveyttäni. Asiakkaiden kiitos, ja toki myös lisätienestit, motivoivat jatkamaan keikkailua,'' Piekkari kertoo.

Rekisteröidy AgeIn palveluun joko osaajaksi tai asiakkaaksi https://www.agein.io/fi/registration

Taistelu jatkuu - kohti ikäsyrjinnän loppumista

Ikäsyrjinnän voittamiseksi tarvitaan laajaa yhteiskunnallista muutosta, ja AgeIn on osa tätä muutosta tarjoamalla mahdollisuuksia ikääntyville työntekijöille. Piekkarin ja Kauman tarinat osoittavat, että jokainen voi tehdä osansa taistelussa ikäsyrjintää vastaan.

Lue koko artikkeli https://digi.lehtisepat.fi/Kokoomus_Uusimaa/Lansi-Uusimaa_1_24/L%C3%A4nsi-Uusimaa_1_24.pdf

Alkuperäisen artikkelin teksti ja kuvat Leila Itkonen

Read more like this

placeholder
Eläkeläiset iloksi ja avuksi!

3 min. read

Eläkeläisistä iloa ja apua!

Read article
placeholder
Ikä ei ole este, se on voimavara - Hyvinvointia eläkeläisille osa-aikatyöstä

4 min. read

Eläkeläisille hyvinvointia osa-aikatyöstä

Read article
placeholder
Kesäiloa ja apua arkeen – AgeIn palveluksessasi!

3 min. read

AgeIn -apuna arjen jokaisessa tilanteessa

Read article
Join the AgeIn community today
Free Sign up